Om Planado

Denna sida tar vi bort.

Denna sida tar vi bort. Blir dubbelt om vi ska ha både "Om Planado" och "Om Burde Media". Vi lägger fokus på "Om Burde Media" istället.